Africa Ice Jack

100.000

Xuất xứ: Hàn Quốc.
Độ nặng: 0.4 mg Nicotine.
Hương vị: Vị chuối kèm bạc hà the mát
Số lượng: 20 điếu/gói

Bấm đầu lọc để đổi vị.

Hết hàng