Lucky Strike Chanh Bạc Hà

50.000

Lucky Strike là dòng thuốc lá đậm chất Mỹ. Hoàn hảo từ thiết kế đến hương thơm hấp dẫn các giác quan một cách tuyệt vời.

Hết hàng