Lucky Strike

50.000

Lucky Strike là dòng thuốc lá đậm chất Mỹ. Lucky Strike hoàn hảo từ thiết kế đến hương thơm hấp dẫn các giác quan một cách tuyệt vời.

Hết hàng