Thuốc lá ngoại Captain Black

48.000

Thuốc lá ngoại Black Captain (Grape) 20 điếu. Sản phẩm này là dòng xì gà có hình dáng giống điếu thuốc thông thường.

Hết hàng