Thuôc lá Oris (Bạc Hà)

31.000

Thuốc có 2 bấm, bạc hà và gummint. 10 bao/ cây, 20 điếu/ bao. Form thuốc slim, dài, rất đẹp và sang.

Hết hàng