Thuốc lá thơm Black Captain (Grape)

44.000

Thuốc lá thơm Black Captain (Grape) 20 điếu. Sản phẩm này là dòng xì gà có hình dáng giống điếu thuốc thông thường và cháy chậm hơn thuốc lá bình thường khá nhiều

Hết hàng