Xi Ga Captain Black

55.000

Đây là dòng Xì gà thuốc lá của nhà “Đội trưởng đen”, một bao gồm có 8 điếu có kèm đầu lọc nhựa của xì gà. Tẩu nhựa giảm vị chua ở nửa cuối và hỗ trợ hút hết sạch điếu thuốc mà không bị nóng tay.

Hết hàng